Misyonumuz; ülkemiz maden kaynakları arasında sınırlı sayıda yer alan kömür, mermer, mangan ve krom madenlerini, sürdürülebilirlik anlayışı ile üretmek ve  insanların kullanımına sunmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz; tüm faaliyet alanlarında “Kalite”, “Sürdürülebilirlik” ve “Sürekli Gelişim” değerlerini benimseyerek, dünya pazarında saygın, sektöründe lider bir kuruluş olmak.

Temel Değerlerimiz

İnovasyon: Sürekli büyümek için  yeni fikirler geliştirerek, olumlu sonuçlara dönüştürmek.

Sürekli Gelişim: Faaliyet alanları içeresinde kullanılan, ekipman, donanım ve iş yapış şekillerinde iyileştirmeler yaparak sürdürülebilirliği sağlamak.

Güvenilirlik: Verilen sözleri zamanında ve eksiksiz yerine getirerek her konuda saydamlığı ilke edinmek.

Verimlilik: Süreçlerin yönetim şekillerini belirli bir organizasyon yapısında sağlayarak, israfı olmayan, ölçülebilen  hale getirmek.

Sosyal Sorumluluk: Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinde, gönüllülük esasına dayalı olarak toplumsal konulara yatırım yapmak.

İnsan ve Çevreye Duyarlılık: Tüm faaliyet alanlarında insana, çevreye, canlılara, çalışanlarına karşı duyarlı, risksiz ortam ve yöntemler ile işlemler gerçekleştirmek.

Müşteri Odaklılık: Müşteri beklentilerine odaklanarak, memnuniyet esasına dayalı yaklaşımlar sergilemek.