Müşteri Memnuniyeti Sağlamak

Müşterileri talep ve ihtiyaçlarını, tam kapasitede ve taahhüt edilen zamanda, kaliteli üretimler gerçekleştirmek. Bu sayede müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak.

Teknolojide Önderlik Etmek

Faaliyet sahalarımız içerisinde yeni yöntemler kullanmak, yeni teknolojilere imkan sağlamak ve sürekli iyileştirme yaklaşımı benimsemek yolu ile teknolojide önder konuma gelmek.

Çalışanlarımızla Birlikte Adımlar Atmak

Personellerimize Kalite Yönetim Sistemleri içeriğinde belirtilmiş kurallara uygun şekilde sorumluluklar vererek, iş prosedürlerine katılımını sağlamak. Bu sayede çalışanlarımız ile ortak payede buluşarak sürdürülebilir yenilikçi sistem ve sürekli yenilenen iş alanlarımızı birlik içerisinde hedeflerimize ulaştırmak.

Ekonomiye Katkı Sağlamak

İnsana, doğaya ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olarak, üretim katkı bilinci ve istihdam sağlayıcı hedefler ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak.