Norma Maden kurumunuz adına maden arama ve rezerv çalışmaları yaparak, projeler hazırlar ve bu doğrultuda işlemler sağlar.

Sunulan kaynak ve rezerv tahminleri ile maden işletmeciliği alanındaki tecrübeleri ve uzmanlığı ile çözüm ortaklığı sunar.

Maden arama çalışmalarında başlangıçta yol haritası hazırlayarak süreç yönetimi yapılır.

Maden arama hizmetleri için fizibilite çalışmaları yapılarak doğru hedefe ulaşılır.

Mevcutta çalışan maden işlemeleri için ise yeni kaynak oluşumları için fizibilite çalışmaları sağlanır.

Müşteri projelerinin doğru kaynak, doğru rezerv miktara uygun maliyet hesabı yaparak, en uygun metot seçilir.

Maden arama ve rezerv çalışmalarını dünya standartlarına uygun olarak yürütülür.

Yapılan çalışmalar esnasında tüm jeolojik veriler kayıt altına alınarak arşivlenir.

Maden arama ve sondajlama faaliyetleri günlük olarak raporlama imkanı sunar.

Rapor içeriklerinde günlük olarak fotoğraflama hizmetleri de yer alır.