Norma Maden olarak; projelerin iş tanımı oluşturulması, fizibilite çalışmaları, işletmelerin karlılık artırımı amacı ile denetlemeleri sağlanması, değerlendirmelerin yapılarak rapor halinde sunulması gibi bir çok alanda hizmet sağlamaktayız.

  • Mevcuttaki İşletmelerin Denetlenmesi için maden ocak ve tesislerine birebir ziyaretler gerçekleştirerek, üzerinde çalışılması gereken eksik alanları fotoğraflar halinde rapor ederek, tarafınıza gönderimi yapılır.
  • Maden Finansman Seçenekleri ile; maden alanında işlem yapmak isteyen, yeterli sermayesi olmayan kurumlara, uygun fizibilite raporu hazırlanarak, bankalardan uygun miktarda kredi çekme olanağı sağlanır.

Aynı zamanda farklı finansman desteklerinden yararlanma imkanı sunulur.

  • Madencilik Alanı Risk Değerlendirmeleri için Risk değerlendirme raporları, birebir yapılan ziyaretler ile sağlanır.
  • Daimi Denetim Hizmeti ile risk oluşumlarını engellemek amacı ile sürekli değerlendirmeler ve iyileştirmeler yapabilmek için, üretim alanlarında bulunulur.