Norma Maden olarak cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemleri hizmetleri sunar.

Maden işletmeciliği ile yer altından çıkarılan cevherlerin yapılarına zarar vermeden, müşterilerin ihtiyacına yönelik en uygun ham madde haline çevrilir.

Çevirme esnası sırasında ekonomik değere sahip olan mineraller ile, ekonomik değere sahip olmayan mineraller ayrıştırılarak cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemi sağlanır.

Norma Maden, cevher hazırlama ve zenginleştirme hizmetleri ile sektörün analizlerini sağlar ve teknolojik gelişmelere ayak uydurarak sürekli gelişim hedefler.

Tüm bu süreçlerde uzmanlığı, deneyimleri ve bilgi birikimi ile sektörde ekonomik, güvenilir ve kaliteli çözümler ile cevher zenginleştirme projeleri yürütür.

Proje içeriklerine doğru şekilde ulaşarak, kuruma ve tesise birebir yapılan ziyaretler ile yerinde tespitler sağlanır.

Alınan numuneler ile test işlemleri yürütülecek değerlendirmeler yapılır.

Test sonuçları neticesinde ise en ekonomik ve en verimli proje belirlenerek yüksek karlılığa ulaşmak hedeflenir.