Norma Maden, maden ocakları ve maden üretim tesis alanlarında, çevresel faktörlerin ve sorunların incelenerek, atık yönetimi alanında çözümler sağlar.

Yasalara bağlı olarak, izinlerin alınması, işletmelerin aktif olarak hizmet vermesine sebep olur. Aksi durumda maden ocaklarının kapatılması ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Çevrede yaşanan problemleri gözlemleyerek, en uygun maliyetler ile mevzuata uygun olarak riskleri belirliyor ve en ekonomik şekilde çözümlerini üretiyoruz.

Maden alanında yapılacak saha seçimleri, seçilen sahanın konumu, çevresel faktörleri, çevrenin geçmiş incelemesi gibi detaylı hizmetler sunuyoruz.

Bunların yanı ıra sağladığınız hizmetler arasında bir çok hizmet sağlıyoruz. Bu hizmetlerimiz;

  • Çevre çalışmaları ile veri toplama ve sunma.
  • Maden atıklarının tehlikeli olup olmadığına dair karakterizasyonunun yapılmasının sağlanması, bertaraf edilmesi için gereken işlemler detayı.
  • Atık yönetimi için yapılan denetlemeler ve bunun doğrultusunda raporlama
  • Projelerin izinlerinin ve lisanslarının alınması işlemi.
  • Projelerin fizibilite çalışmalarıyla finansal denetimler.
  • Yapılması gereken çevresel ve jeo teknik araştırmaların sağlanması ve bunun için gereken tüm mühendislik detayın temini.