Norma maden olarak firmamızın faaliyet alanları içerisinde, birçok bölgede, ruhsatlı sahalarda maden arama ve üretim hizmetleri sağlıyoruz.

Maden işletmeciliğinde Manganez, Krom, Kömür, Mermer maden ocaklarımız ve ruhsatlı sahalarımız ile Sivas ilinde bulunuyoruz.

Maden üretim ve işletim tesislerimiz ise Tokat’da bulunuyor.

Üretim ve ar-ge çalışmaları ile gelişmek ve büyümek amacı ile madencilik alanında yatırımlar yaparak, iş alanlarını genişletmenin önemine inanıyoruz.

Bunun için proje sahamız içerisinde yer almayan bölgelerde de yeni rezervler tespit etmek için çalışmalar yapıyoruz.

Teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan faydalanıyor, uzman kadromuz ve tecrübelerimiz doğrultusunda, ülkemizde sınırlı bulunan madenleri yer altından çıkarıp, ekonomiye katkı sağlayarak, müşterilerimizin kullanımına kazandırıyoruz.

Tüm bunlardan ötürü, doğada tespit edilen maden rezervlerini en etkin ve verimli bir şekilde, yer altından çıkararak ve doğru şekilde dünya pazarına sunmak için çevreye duyarlı üretim prosesleri uyguluyoruz.

Hizmetlerimizin tamamını ..... Kişilik personelimiz ile birlikte yaparak aynı zamanda ülkemizde bir çok bölgede istihdama katkıda bulunuyor, ekonomiye katkı sağlıyoruz.

Doğaya, canlılara ve çalışanlarımıza saygılı yönetim anlayışımızla; iş güvenliği, personel eğitimleri, ve kalite standartları değerlerini ön planda tutuyoruz.

Tüm teknik ve temel tecrübelerimizi genç nesillere aktarabilmek için ve kuruluşumuzdan bu yana heyecanımızı koruyarak durmadan çalışıyoruz.