Kömür oluşumunun başladığı nokta bataklıklardır.

Tarih boyunca değişimlere uğrayan bitki kalıntılarından meydana gelen, fosil yakıttır.

Kömür oluşumu için, bitkiler kalıntıları yaşadıkları dönemde güneş enerjisini depolar ve öldüğünde ise çürümeleri engellenerek topladıkları güneş enerjisinin yayılması sağlanır.

Bu şekilde oluşan kömürün içerisine enerji hapsolur.

Yer altında meydana gelen hareketler ile birlikte bataklıklara  gömülür.

Bu sayede kömür fiziksel ve kimyasal değişikliklere neden olarak içerik kalitesi oluşur.

Kömür, oluşumu esnasında bulunduğu yerin coğrafi konumuna ve toprak yapısına bağlı değişik özellikler gösterir.

Bu şekilde oluşumunu tamamlayan kömür, linyit, yarı-bitümlü, bitümlü ve antrasit olarak çeşitlilik gösterir.

Bu çeşitlerin arasında enerji kapasitesi en yüksek olan kömür sırayla antrasit, ardından bitümlü ve yarı bitümlü, en düşük enerjiye sahip olan ise linyittir.

Kömür Madenciliği Nedir?

Kömür madenciliği, yer altında bulunan maden yatakları içerisinden kömürün  yeryüzüne çıkarılmasıdır.

Tüm dünya ülkeleri arasında en çok kullanılan maden türleri arasında yer alan kömür, büyük bir enerji kaynağıdır.

Maliyetlerinin düşük olması sebebi ile ülkemizde de çok kullanılan madenler arasında yer alır.

Kullanım alanlarının fazla, talebin yüksek olması dünya ülkelerinin bir çoğunda üretimin oluşmasına sebep olmuştur.

Kullanım Alanları Nerelerdir?

Enerji santralleri elektrik üretiminde linyit kömür kullanımı tercih edilmektedir.

Demir Çelik sanayinde özellikle enerji kalitesi yüksek olan taş kömür kullanılır.

Mangal, soba gibi ısınma amaçlı yakıt olarak kullanılmaktadır.

Yakıt ve yakıt yağ üretiminde de kullanılır.

Kömürden katran, akaryakıt, yağ, parafin, stearin ve asfalt gibi ürünler yapılmaktadır.