Ar-Ge ekibimiz, mevcut tesislerimizi verimliliğini arttırmak, yeni tesis alanları belirlemek, işlenemeyen sahaları işletilebilir hale getirmek için teknolojik araştırmalar yaparak, maden kaynaklarını etkili bir şekilde kullanması için projeler üretiyoruz.

Teknoloji ve mühendislik bilimini bir araya getirerek, tesis rezerv miktarlarını, yeni maden yatağı keşiflerini anlık  bir şekilde takip ediyoruz.

Yapılan sondaj çalışma sonuçlarını, elde edilen tüm jeolojik verileri ve karot örneklerini, numaralandırarak  veri bankamızda arşivliyoruz.